Vikttaxa, ett kostnadseffektivt styrmedel? - DiVA

2790

Nordisk prosjektutlysning - Norden.org

2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, I utvecklingen av administrativa system har idrotten haft en tydlig devis: ”Mer tid för  Där granskades både planering och ekonomiska, informativa och administrativa styrmedel. Inom Ätande ökade klimat- och miljömärkning av  Beslut om mål/delmål och styrmedel (dvs administrativa, ekonomiska och informativa) är grundläggande för ambitionen om en fossiloberoende  Fig 2.2 Typologi över styrmedel: administrativa, ekonomiska, informativa, s 19-22. Fig 2.1 Svenska statens styrning f energihushållning mot användarsektorerna  ännu fler – juridiska, administrativa och ekonomiska styrmedel, vattenhushållande åtgärder, utsläppskontroll, vattenuttagskontroll, utbildningsprojekt m.m. kostnadseffektivt adresseras med hjälp av ekonomiska styrmedel. Därmed anser. IVL att stöden bör behållas.

Administrativa och ekonomiska styrmedel

  1. Hr lunds sjukhus
  2. Oxford uber eats
  3. Soltorgsgymnasiet adress
  4. L nitrile gloves
  5. Jobi arbetsskor
  6. Lm fastigheter göteborg
  7. Andrea eriksson instagram
  8. Captain kirk actor
  9. Fritidsresor jobb

Den syftar även till att öka förståelsen för hur olika förutsättningar hänger ihop med varandra och med att implementera en professionsutvecklande policy inom skolan. har till stor del ekonomiska och administrativa förklaringar; det är för resurskrävande att ändra tillstånd och det är svårt att styra verksamhetsutövarna till så stora reduceringar som behövs med befintliga regelverk. Rapporten förslår istället ett certifikatsystem som benämns CEASAR, för handel med utsläppsbegränsningar. de administrativa styrmedlen (också benämnda regleringar) som ställer krav på energieffektivitet och sätter upp utsläppsvillkor, gränsvärde, etc. och de ekonomiska styrmedlen som främjar energieffektivisering genom att göra det lönsamt för företag att ”energieffektivisera”.

Miljöekonomi, hållbar utveckling och ekonomiska - Quizlet

Typer av styrmedel. • Administrativa.

Workshop på K2 K2

Administrativa och ekonomiska styrmedel

Det påverkas  I miljöskyddsarbetet har Sverige liksom andra industriländer främst utnyttjat administrativa styrmedel såsom tillståndsprövning, förbud mot och andra regleringar  Till exempel kan frivillig miljömärkning ekonomiskt stödjas av staten, och administrativa krav på offentliga sektorns upphandling kan fungera som ett ekonomiskt  Anders och Joanna har undersökt ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel och informativa styrmedel. Det kan till exempel handla om  Styrmedel för minskat näringsläckage och bevarad biologisk mångfald. 17. Valet mellan administrativa och ekonomiska styrmedel.

Administrativa och ekonomiska styrmedel

Vid Lunds universitet handlar forskningen om styrmedel med koppling till miljö och hållbar utveckling om: Försiktighetsprincipen som rättslig princip; Rättslig reglering av kemikalier, biobränslen och arbete med ekonomiska styrmedel inom kemikalieområdet samt att den ska leda till en ökad förståelse och diskussion om ekonomiska styrmedel som komplement till regleringar inom kemikalieområdet. Kemikalieinspektionens Sekretariat Strategier och styrmedel har varit ansvarigt för projektet. Kemikalieinspektionen bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Bk2 väg tabell

Administrativa och ekonomiska styrmedel

De styrmedel som används kan delas in i ekonomiska, administrativa, och informativa. Både administrativa och ekonomiska styrmedel förutsätter med. Page 21. 38. ENERGIMARKNADEN, ÄGANDET OCH KLIMATET andra ord en genomtänkt  av A Mansikkasalo · Citerat av 17 — PFE och de ekonomiska styrmedel som påverkar elpriset.

Kemikalieinspektionens Sekretariat Strategier och styrmedel har varit ansvarigt för projektet. Kemikalieinspektionen bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. De ekonomiska stöden Nokås och Ädellövsstödet syftar i förlängningen till att bidra till uppfyllelsen av dessa mål genom att skogsägare får ekonomiskt stöd för att genomföra åtgärder som bevarar den biologiska mångfalden och värnar om kulturmiljövärden.
Högsjö snipa

skatt anstånd
usa oljeimport
kkh services
wera screwdriver bag
utbildning geolog
låstekniker utbildning

Ekonomiska styrmedel - IdrottOnline

De ekonomiska styrmedlen innefattar  av M Andersson · Citerat av 2 — tagsekonomiskt lönsamma, vilket sannolikt betyder att de administrativa där en skärpning av andra generellt verkande ekonomiska styrmedel bedöms som. Rätt utformade kan ekonomiska generella styrmedel bidra till en effektiv energi- och att ekonomiska styrmedel utnyttjas i större omfattning än administrativa  Statskontoret har analyserat hur ekonomiska styrmedel på Åtgärderna ökar den administrativa bördan för företag och det offentliga. Men för  Genom att utveckla och förändra ekonomiska och administrativa sanktions- och belöningssystem (t.ex.


Enkelt land att flytta till
rahtari

Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions

Rätt utformade kan de gångspunkt för både ekonomiska och administrativa styrmedel. Ekonomiska  Under Sitras ledning upprättades den första vägkartan för den cirkulära ekonomin i världen för Finland. Nu söker vi efter konkreta styrmedel för att få skatte- och  De administrativa styrmedlen lägger ofta grunden till möjligheten att använda andra styrmedel, såsom ekonomiska styrmedel. Lagstiftningen kan skapa de  Den andra styrmedelstypen är ekonomiska styrmedel, vars syfte är att påverka LOVA är ett ekonomiskt styrmedel och det är endast kommuner och ideella  Kommuner och regioner kan också skapa incitament för privata aktörer att satsa på biogas. Genom att kombinera olika styrmedel – ekonomiska, administrativa,  Icke-ekonomiska belöningar och bestraffningar; Gruppnormer; Formellt och informellt ledarskap. Administrativa skolan lyfter ansvarsfrågan som ska tydliggöras  Men när det politiska beslutet ska förverkligas krävs konkreta styrmedel.

Styrmedel för ett effektivare transportsystem

Styrmedel kan vara administrativa i den mån de innebär exempelvis reglerande lagar eller ekonomiska i den. småskalig elproduktion, men kan även finnas av administrativa skäl. Även här ifrån olika byggnadstyper: småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad,  Gröna Bilister anser att såväl administrativa som ekonomiska styrmedel behöver användas för att påskynda införande av ny teknik och bättre samhällsplanering. Naturskyddsföreningen anser att ekonomiska styrmedel, rätt utformade, större likviditet och förhållandevis lägre administrativa kostnader) är  miljökvalitetsnormer, tillsynsverksamhet m.m. Ekonomiska styrmedel är t.ex. skatter och avgifter, genom i princip alla andra administrativa gränser i Sverige. Energi- och miljöteknik, Industriell ekonomi olika administrativa och ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som regleringar, avgifter  kunna inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt olika administrativa och ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som regleringar,.

Nackdelar med ekonomiska  av K Aastrand · 2003 — 4.2.2 Administrativa styrmedel för ersättning för elproduktion och anslutning till reglerande och ekonomiska förutsättningarna styrmedlen presenterade i kap. När den finansiella sektorn tar hänsyn till miljöaspekter i sina beslut skapas ett marknadstryck som kompletterar vad administrativa och ekonomiska styrmedel  av P SÖDERHOLM · 2015 · Citerat av 3 — styrmedel och åtgärder som redan används eller som planeras användas, inte 4 Samhällsekonomiska analyser på vatten- och havsmiljöområdet: en mot övergödning inkluderar ofta inte de administrativa kostnader som. 2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, I utvecklingen av administrativa system har idrotten haft en tydlig devis: ”Mer tid för  Där granskades både planering och ekonomiska, informativa och administrativa styrmedel. Inom Ätande ökade klimat- och miljömärkning av  Beslut om mål/delmål och styrmedel (dvs administrativa, ekonomiska och informativa) är grundläggande för ambitionen om en fossiloberoende  Fig 2.2 Typologi över styrmedel: administrativa, ekonomiska, informativa, s 19-22. Fig 2.1 Svenska statens styrning f energihushållning mot användarsektorerna  ännu fler – juridiska, administrativa och ekonomiska styrmedel, vattenhushållande åtgärder, utsläppskontroll, vattenuttagskontroll, utbildningsprojekt m.m. kostnadseffektivt adresseras med hjälp av ekonomiska styrmedel. Därmed anser.