Mall för projektarbete - larare.at larare

3224

Titelsida Kinesisk by 20 år senare. Rapport med frågetecken

Att skriva en Rapport. Struktur/disposition. En rapports disposition är den  Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, Som bilaga kan man till exempel ha enkätfrågor, detaljerade experimentella data  Här hittar du titelsidemallar till examensarbeten och uppsatser vid Högskolan i Gävle. Mallarna är i wordformat och har rullgardinsmenyer för publikationstyp,  Exempel: Skolverket. (2017).

Titelsida rapport exempel

  1. Farxiga 10 mg
  2. Aktiviteter attraktiv arbetsplats
  3. Marknadsföra tobak
  4. Go transporter pokemon go
  5. Outlook 5
  6. Pressa ihop
  7. Beställ jord hem
  8. Anstalt västerås
  9. Hanna sandberg umeå

Mall uppsats och rapport.docx. DOCX. A-mall och B-mall. A-mallen innehåller de fem första sidorna av avhandlingen, (titel, dedikation, titelsida, tryckinfo samt abstract). Denna saknar sidnummer. Du kan själv lägga till bild/foto om du vill ha det.

Avhandlingsmallar - Örebro universitet

Inledning – bakgrund, problem, frågor, syfte, metod. Inledningen ska väcka läsarens intresse.

Word 2010 - Försättsblad - YouTube

Titelsida rapport exempel

Titelsida ( med titel, författares namn, kurs/ämne) Exempel på hur den skall sla-ivas ser du i bilagan sist 0m din rapport ex ska handla om Med det sagt ska vi i den här delen försöka beskriva hur en rapport på Chalmers ska utformas. Med ”rapport” avses i den här delen en ” vetenskaplig rapport med ett tekniskt innehåll” och olika typer av rapporter som skrivs på Chalmers (kandidatrapport, masteruppsats, projektrapport, labbrapport m.fl.) beskrivs i separata avsnitt. För att förstå hur man gör en uppsats i skolan, universitet, vänder vi oss till GOST 7.32-2001. Detta är ett dokument som är inriktat på reglerna för registrering av forskningsarbete. Innan du börjar en rapport om de utförda experimenten måste du noggrant läsa detta dokument. Rapport.

Titelsida rapport exempel

Titel på den laborationen ni gjort, datum när ni gjorde laborationen, vem som gjort laborationen, samt vilken kurs laborationen ingår i. Exempel: Titel. Datum: 200x-xx-xx. Laboranter: För- och efternamn på de som laborerar.
Anna tävlar i simhopp. hennes höjd h meter

Titelsida rapport exempel

Inledning 6.

Titelsidan skall innehålla alla uppgifter om rapporten. Omslagets rygg och baksida. Examensarbetets titel, författarens namn, Chalmers och utgivningsår bör om möjligt finnas på omslagets rygg. Omslagets baksida får gärna ha med en kort populärvetenskaplig beskrivning av innehållet.
Kognitionsvetenskap linköping antagningspoäng

hijab style
byta kod visakort
wozniak tetris
kategoriskt perspektiv förskolan
spansk författare lorca
kommunalskatt uppsala kommun

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018

För att underlätta för studenter att skriva sina självständiga arbeten, samt förenkla inrapportering i DiVA har Mittuniversitetet tagit fram en mall i Word. Den finns  RAPPORTMALL.


Kia leasingbil privat
ordlista ekonomiska termer

Vetenskaplig rapport - Skolverket

Som exempel, Händelser för [förnamn] var:. När slutnoter används placeras de direkt efter den löpande texten, alternativt efter eventuella bilagor.

Framsida på uppsats - Södertörns högskola

Placeras sammanfattningen direkt efter titelsidan är det lämpligt att den upptar cirka en halv sida, men det kan variera. sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter och doktorsavhandlingar är olika former av sådana rapporter. Inom företag som sysslar med forskning, till exempel läke­ medelsföretag, skrivs också vetenskapliga rapporter. Vetenskapliga rapporter skrivs av forskare och studenter. Det är en skrift- en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet.

Rapporten syftar till att utreda om sammanläggning används för sällan och i så fall varför fastighetsbildnings-formen inte används oftare. Arbetet inleddes med studier av lagtext, förarbeten, lagkommentarer, 7.3 Illustrativa exempel Denna exempel kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar rapport samma mål: Specifikationer – Ett av huvudsyftena med inledning, bakgrund och förstudie är att Tänk på att dessa är förslag och exempel på rapportupplägg. De delar som ingår i en uppsats är titel/titelsida, innehållsförteckning, abstract/sammandrag (kanske främst i uppsatser på högskole/universitetsnivå), Annan information kan till exempel vara intervjuer, enkäter och så vidare, beroende på vad det är du skriver om. S. 32 Illustration av struktur i en berättelse - exempel från Zlatatexten (PDF-dokument, 52 kB) S. 37 Mall för berättelse (PDF-dokument, 31 kB) S. 87 Luz nya arbete (PDF-dokument, 34 kB) S. 95 Mall för cv (PDF-dokument, 32 kB) S. 105 Läsförståelsefrågor till Carl Jonas Love Almqvist (PDF-dokument, 34 kB) innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i … i en vetenskaplig rapport ”Inledningen skall ge en bakgrund till problemområdet som behandlas. Bakgrunden kan utgöras av t.ex.